تذهیب چیست؟

ذهب در لغت عرب به معنای طلا و تذهیب به معنی طلاکاری است. رنگ طلایی ارزش خاصی در هنر تذهیب که شیوه آراستن سطح قابل نگاشت با نقوش گیاهی است را شامل می‌شود. ایرانیان از دوره ساسانی به آراستن سطوح نگاره‌ای با نقوش گیاهی ساده شده می پرداختند و پس از ظهور اسلام  این هنر در خدمت کتاب آرایی قرار گرفت و نقوش اسلیمیو خطایی با پیش زمینه ایران ساسانی در آن فزونی یافت تا اینکه در عهد تیموریان به اوج شکوفایی رسید و بعدها بعنوان رکن آرایش کتاب و تزئینات بنا در دوران صفویان قلمداد گشت.

به قلم: کمال محمدی مجد/مدیر نگارستان مهر/ ۱۷-۰۹-۱۳۹۴ خورشیدی

تذکر: اقتباس از مطالب با ذکر نام نویسنده و منبع بلا مانع است.