تلفکس(۷ عصر تا ۱۰ شب بجز تعطیلات)

۰۲۱-۴۴۱۲۲۱۷۵

۸ صبح تا ۸ شب و ایام تعطیل

۰۹۱۹-۲۹۷۲۰۰۴

ایمیل پشتیبانی و سفارشات

negarmehr24@gmail.com